دل نوشته ها

تشکر ای خدای من
نویسنده : امین ابراهیمی سعادتلو - ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٧
 


خدایا شکر!
به خاطر تمام آدمهای خوبی که برایم شناساندی، شکر!
به خاطر آن شبی که بی اختیار از خواب بیدار شدم، شکر!
به خاطر آن خوابی که دیدم، شکر!
به خاطر آن گربه که امید و مقاومت را به من نشان داد، شکر!
به خاطر آن همه خوبی، به خاطر آن همه زیباییهایی که نشانم دادی شکر!
به خاطر مادرم که نفسهایش روشنایی بخش زندگی من است و دعای خیرش که همیشه بدرقه ام می کند، شکر!*
به خاطر صبری که می دهی، شکر!
به خاطر بچه های معصوم پاک که در این جا و آنجا بازی میکنند و شاد و خندانند، شکر!
به خاطر معصومیتی که در چهره ی نوزاد وجود دارد، شکر!
به خاطر امام حسین (ع) شکر!
به خاطر حضرت زهرا (س) شکر!
به خاطر حضرت علی و نهج بلاغه اش، شکر!
به خاطر قرآن شکر، به خاطر آن روزی که جوابم رو با قرآن دادی، شکر!
به خاطر حضرت محمّد (ص) شکر!
به خاطر حضرت عیسی (ع)، موسی (ع)، نوح (ع)، یوسف (ع)، ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) و همه ی پیامبران، شکر!
به خاطر نفسهایم که فرو می رود و بر می آید، شکر!
به خاطر تمام آدمهای خوبی که برایم شناساندی، شکر!
و به خاطر تمام داشته هایم، دیده هایم، شنیده هایم که تو آنها را به من هدیه کردی، نشان دادی و گفتی، شکر!
خدایا، شکر!
شکر...
شکر...
شکر!


 
comment نظرات ()